LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Moogukus Kigashakar
Country: Benin
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 14 July 2016
Pages: 28
PDF File Size: 15.40 Mb
ePub File Size: 15.37 Mb
ISBN: 982-1-50532-705-2
Downloads: 78974
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Digis

Lizbonska Pogodba – Law Library – Google Books

Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke sestavljajo Evropski sistem centralnih bank ESCB. Svet svoj sklep nemudoma posreduje Evropskemu parlamentu. Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je euro.

Skupna varnostna in obrambna politika pogodva sestavni del skupne zunanje in varnostne politike. Eesti Vabariigi Presidendi nimel.

Pravni akti, sprejeti po zakonodajnem postopku, so zakonodajni akti. Evropski parlament ali Svet lahko Komisijo med postopkom zaprosita za mnenje, ki ga Komisija lahko da tudi na lastno pobudo. Vstavi se nov peti del.

  ELECTRONICS INSTRUMENTATION TATA MCGRAW HILL BY H KALSI PDF

EUR-Lex Access to European Union law

Komisija sodeluje na sestankih. Za predsednika Republike Slovenije. Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete. Svet guvernerjev soglasno sprejme statute teles iz odstavka 1. Pogdoba o privilegijih in imunitetah Evropske unije: Ne opravlja zakonodajne funkcije. Doda se nov drugi pododstavek: Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1.

Evropski parlament posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene predloge nacionalnim parlamentom. Ti pogodbi imata enako pravno veljavnost.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov. Pri delu tega odbora lahko sodelujejo predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije. Languages, formats and link to OJ.

Sklepi iz odstavka Need more search options? Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti:.

lizbobska Posebni postopek iz drugega in tretjega pododstavka se ne uporablja za akte, ki pomenijo nadgradnjo schengenskega pravnega reda. Unija oblikuje politiko, da bi: EU case law Case law Digital reports Directory of case law. Doda se nov drugi pododstavek:.

  ADI PARVAM TELUGU PDF

Te naloge lahko zajemajo:. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe glede:. This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Enako velja za skupno varnostno in obrambno politiko. Evropska centralna banka je pravna oseba. Cilji dejavnosti Unije so: Svetu pomaga generalni sekretariat oogodba vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet.