ENERGJIA SOLARE PDF

Energjia solare translation in Albanian-English dictionary. Energjia diellore, nje burim dhe potencial i qendrueshem (Solar energy, a sustainable source and potential). Conference Paper (PDF. Potenciali energjetik i shfrytëzimit të energjisë diellore në Dragash. . prodhuar energji elektrike nga energjia diellore, përveq të tjerash kërkohet që të.

Author: Kajijar Zulkijinn
Country: Pakistan
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 15 October 2008
Pages: 172
PDF File Size: 4.80 Mb
ePub File Size: 19.88 Mb
ISBN: 455-1-77240-933-3
Downloads: 57578
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktizuru

Pamja e nje centrale termike me kulle diellore si dhe skema e prodhimit te energjise elektrike me perdorimin e kripes se shkrire. Ensrgjia grumbullon nxehtesine e diellit ne lengun e ngrohet i cili qarkullon dhe i cili perdoret per prodhimin e avujve per turbinen konvencionale me avull per prodhimin e energjise elektrikete vendosur ne fund te kulles.

Kulla punon ne principin e fokusit nga fusha me mija cope pasqyra ne marres i cili eshte i vendosur ne maje te kulles. Pamja e nje kolektori diellor qe perdoret per ngrohjen e ujit.

  BARBARY SLAVEDRIVER PDF

Energjia solare – Albanian-English Dictionary – Glosbe

Turbinat prodhojne energjine elektrike gjate nates duke perdorur kete nxehtesi. Intensiteti mesatar i rrezatimit te diellit ne atmosfere eshte mesatarisht 1.

Gjate kushteve normale ne siperfaqen e tokes mund te arrihet intesiteti i rrezatimit prej 1. Shikime Lexo Redakto Redakto tekstin burimor Shiko historikun. Sistemi fotovoltaik realizohen me shnderruesit fotovolaik te cilet energjine rrezatuese te diellit e shnderrojne ne energji ensrgjia shnderrimi i drejtperdrejte.

Ky proces mundeson dyfishin e numrit te oreve te punes ne vit te centralit. Ky central eshte leshuar ne pune ne Nentor te vitit Teknologjia e sistemit parabolik ne fillim eshte perdorur ne SHBA, dhe centrali i pare ne Europe qe punon me kete teknologji eshte ndertuar ne Spanje Andasol dhe ka fuqine e instaluar 50MW.

Ne kete central sistemi i deponimit,absorbon nje pjese te nxehtesise te prodhuar,nga fusha me celula diellore parabolike gjate dites.

Energjia e rrezatimit te diellit

Nxehetesia e gjeneruar nga fusha me celula diellore deponohet ne kripen e shkrire e cila ndodhet ne rezervuaret me diameter 36m dhe lartesi 14m. Kolektoret diellor per ngrohje te ujit, Pergaditja e ujit te ngrohet, wolare. Ato mund te punojne kurdo qofte qe konsumatori te kerkoje energji,pra dhe gjate territ ose gjate motit te vranet.

  ARUTUNIAN IMPROMPTU PDF

Sistemet fotovoltaike mund te perdoren si burime autonome i energjise elektrike ne kombinim me burimet tjera te energjise ose te lidhur ne rrjetin elektrik.

Ngrohja natyrore e hapesires.

Sistemet diellore energjetike [ redakto redakto tekstin burimor ] Sistemet diellore te temperaturave te uleta.